fie.nipa,

Gaana

Gaana maxay ahowtaa?

Gaana wadan ahowtaa, Afrika gudaha.

Gaana da hogaamiye da iyo maamule da madaxweyne ahowtaa.

Dad 27000000 Gaana gudaha noolownaan.

<< Hore | Xigta >>