Sandton City: Horumar Wanagsan

akhr

Sandton City: Horumar Wanagsan

Go'Aan Annaga waan dhexe dukaamaysi dhisidnay. Dhexe dukaamaysi da da magac da Sandton City ahowtaa

Qofwalba Loogu Talogaly Waxbarasho

akhr

Qofwalba Loogu Talogaly Waxbarasho

Go'Aan Annaga ilmo baridnaa. Ilmo qaar ka mid ah aaminsanaan ka duwan heysonaan. Ilmo qaar ka mid a