Ilmo

akhr

Ilmo

Ka Mid Noqoshada Af Kasta Gudaha Maantay Da Erey Soomaali: ilmo /i-l-mo/ SUA kasahorow 10: Ilmo ilm

Telefishan

akhr

Telefishan

Ka Mid Noqoshada Af Kasta Gudaha Maantay Da Erey Soomaali: telefishan /te-lefishan/ SUA kasahorow 10

Gabadh

akhr

Gabadh

Ka Mid Noqoshada Af Kasta Gudaha Maantay Da Erey Soomaali: gabadh /gabadh/ SUA kasahorow 10: Ilmo i

Gabar

akhr

Gabar

Ka Mid Noqoshada Af Kasta Gudaha Maantay Da Erey Soomaali: gabar /gabar/ SUA kasahorow 10: Ilmo gab

Daaqad

akhr

Daaqad

Ka Mid Noqoshada Af Kasta Gudaha Maantay Da Erey Soomaali: daaqad /daaqad/ SUA kasahorow 10: Ilmo i

Kursi

akhr

Kursi

Ka Mid Noqoshada Af Kasta Gudaha Maantay Da Erey Soomaali: kursi /kursi/ SUA kasahorow 10: Ilmo kur

Qoys

akhr

Qoys

Ka Mid Noqoshada Af Kasta Gudaha Maantay Da Erey Soomaali: qoys /qoys/ SUA kasahorow 10: Ilmo qoys

Kubad

akhr

Kubad

Ka Mid Noqoshada Af Kasta Gudaha Maantay Da Erey Soomaali: kubad /kubad/ SUA kasahorow 10: Ilmo kub