Cookies

kasahorow 1 technical cookie [act:use]naa. [sci:cookie] ga qaamuus adigu xusuusotaa.

Somali-EnglishQaamuus Adigu Badal

[Nom:Address]

kasahorow Foundation -
P.O. Box MC1904
WS000 Takoradi, Ghana
Iimayl: help@kasahorow.org