Baradho Macaan - Gari Soakings

akhr

Baradho Macaan - Gari Soakings

Gari Soakings baradho macaan da cunto ahowtaa. Adiga ... baahtaa. baradho macaan saliid biyo caano

Bariis - Waakye

akhr

Bariis - Waakye

Waakye bariis da cunto ahowtaa. Annaga Waakye jeclahnaa. Annaga ... baahnaa. bariis digir xabuub

Bariis - Jollof

akhr

Bariis - Jollof

Jollof bariis da cunto ahowtaa. Adiga ... baahtaa. bariis xabuub basbaas cusbo basal hilib mi