Qofwalba Loogu Talogaly Waxbarasho

akhr

Qofwalba Loogu Talogaly Waxbarasho

Go'Aan Annaga ilmo baridnaa. Ilmo qaar ka mid ah dhokumenti heyso. Halkee?: Makhanda, Eastern Cape.

Sandton City: Horumar Wanagsan

akhr

Sandton City: Horumar Wanagsan

Go'Aan Annaga waan dhexe dukaamaysi dhisidnay. Dhexe dukaamaysi da da magac da Sandton City ahowtaa

Witkoppen Clinic: Cusbitaal Wanagsan

akhr

Witkoppen Clinic: Cusbitaal Wanagsan

Go'Aan Iyaga way cusbitaal dhisideen. Cusbitaal da da magac da Witkoppen Health and Welfare Centre