Aiyewo,

"John Lewis" Da Xiiq

"John Lewis" da xiiq da fahamsan.

"John Lewis" qof ahowtaa. Wadan kiisa Ameerika ahowtaa.
Wadne kiisa da af da Ingiriis ahowtaa.
Dhalasho da maalin: Arbaca. Sabuux 21, 1940.
Dhimasho da maalin: Jimca. Wabriis 17, 2020.

Xiiq

John Lewis wuu sharci xun badalay.
Wuu dhib wanagsan, madax banaani iyo cadaalad sharaxaa.

Erey

  • Dhib wanagsan samee.
<< Hore | Xigta >>